Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA , Zagreb i APCOM Hrvatska, ugovorom o strateškom partnerstvu iz siječnja 2008. godine omogućili su studentima i studenticama AGORE nabavku MACBOOK računala po najpovoljnijim uvjetima za učenje na najmoderniji način, kao i većina najuspješnijih studenata na svijetu, za APPLE učenje 1 na 1 – „JEDAN STUDENT. JEDAN MACBOOK“.

Istraživanja pokazuju da studenti sa svakodnevnim 24-satnim pristupom prijenosnom računalu postižu bolje rezultate na pisanim ispitima, pokazuju bolje analitičke vještine, kvalitetnije sudjeluju u rješavanju problema, efikasnije surađuju na školskim zadaćama. Sve to vodi do boljih studentskih rezultata. Upravo APPLE 1 na 1 učenje omogućava takav pristup. Bežična mreža omogućava trenutni kontakt s predavanjima, pretraživanjem interneta, omogućava suradnju s predavačima i kolegama – predavači vode studente na digitalni obilazak ljudskoga mozga ili antičkoga Rima, studenti rade kod kuće i predaju zadaće jednostavno stisnuvši tipku „pošalji“.

Rezultat: studenti imaju bolji pristup i više vremena za učenje, predavači više vremena za poučavanje Na stotine tisuća studenata, u više od 400 visokih učilišta diljem svijeta koriste APPLE 1 na 1 učenje kako bi razvili vještine učenja za 21. stoljeće. Oni, kao i njihovi predavači, koriste APPLE tehnologiju kao temelj učenja, suradnje, komunikacije i kreativnog izražavanja.