Agora bijaše trg, zborište, sastajalište starih Atenjana. Kao slobodni ljudi, Atenjani su dolazili na agoru razmjenjivati misli, ideje, informacije, učvršćivati vlastito poimanje demokracije. Duh agore tako traje tisućljećima - svaki grad ima svoju agoru, i Zagreb je ima...

...na Trnju, tom najzagrebačkijem kvartu, u Trnjanskoj 114, učilište AGORA, otvorilo je vrata svojega doma svima onima koji imaju potrebe za novim znanjima, vještinama, umijećima, duhovnim promaknućima. U miru kojega može dati samo "kuća učenja" (oplemenjeni radni prostori, suvremena obrazovna tehnologija, galerija, "Agora trg ") Zagrepčani i njihovi gosti, zasigurno će moći osjetiti mjeru svoje osobne slobode i svojih duhovnih snaga.

Zato dođite na AGORU, tu nikada nećete biti sami ali ćete uvijek biti svoji!

Tajništvo

  • tel. 01 222 5 700
  • tel. 01 222 5 701
  • fax. 01 615 7 615
  • e-mail: [email protected]
  • www.vsa.hr