Nastavni plan i trajanje

Nastavni plan i program izvanrednog studija/studija uz rad je po svome sadržaju/kurikulumu istovjetan nastavnom planu i programu redovitog studija. Studij traje 3 akademske godine / 6 semestara

Stupanj obrazovanja i stručno zvanje

Studij menadžmenta tržišnih komunikacija uz rad ima stupanj visokoškolskog obrazovanja - prijediplomski stručni studij. Završetkom studija stječe se stručni/a prvostupnik/ica tržišnih komunikacija (baccalaureu/rea) – bacc.oec.

Organizacija studija

 • 18 tjedana po semestru (5 mjeseci)
 • nastava svaki drugi tjedan (10 tjedana) četvrtkom i petkom poslije podne, subotom ujutro
 • u tjednu bez redovite nastave održava se na MOODLu e-nastava (8 tjedana)
 • konzultacije se ugovaraju neposredno tijekom održavanja redovite nastave.

Broj nast. sati po ak. godini

 • 330 nast. sati redovite nastave
 • 100 nast. sati e-nastave
 • 50 nast. sati konzultacija

Prijava za prijemni ispit

do 15. prosinca 2011.

Dokumentacija:

 • (original ili ovjerena srednjoškolska svjedodžba,
 • domovnica, rodni list,
 • potvrda o statusu zaposlenja-poželjno i preporuka poslodavca,
 • dvije fotografije 4x6 cm,
 • e-mail adresa i upisna pristojba 290,00 kn

Prijavnica za studij Menadžmenta tržišnih komunikacija