Upisi u akademsku godinu 2012/13 u tijeku.

 1. KANDIDATI S POLOŽENOM DRŽAVNOM MATUROM - studij MTK (uspjeh iz srednje škole/gimnazije 20 + obvezni dio državne mature: hrvatski jezik razina B 10 + strani jezik razina B 10 + motivacijski razgovor s dekanom 20 + dodatna provjera testom opće kulture 40 (neobavezno) = 100 bodova)

 2. KANDIDATI BEZ POLOŽENE DRŽAVNE MATURE - studij MTK (uspjeh iz srednje škole/gimnazije 30 + motivacijski razgovor s dekanom 30 + dodatna provjera testom opće kulture 40 (obavezno) = 100 bodova)

 3. Kandidati učenici/ce IV. razreda gimnazije/srednje škole dužni su na prijemni ispit donijeti potvrdu da pohađaju IV. razred.

Prijave i predaja dokumentacije za razredbeni ispit je najkasnije dan prije početka ispita.

Upisi na studij menadžmenta tržišnih komunikacija obavljaju se u skladu s postupkom prijema.

Potrebni dokumenti:

 • izvod iz knjige rođenih,
 • domovnica,
 • svjedodžba o položenoj državnoj maturi ili svjedodžba o završenoj gimnaziji/srednjojškoli ili potvrda o završavanju gimnazije/srednje škole,
 • 2 aktualne fotografije (4x6 cm),
 • pristojba od 290,00 kn (uplata na blagajni studija)

Razredbeni ispit traje 2 sata i sadrži sljedeće module :

 • test opće kulture i obaviještenosti (pitanja iz kulture, povijesti, politike i gospodarstva po principu višestrukog izbora) ;
 • test poznavanja stručnih sadržaja (pitanja iz informatike, matematičke logike, oglašavanja i tržišnih komunikacija u cjelini);
 • test poznavanja engleskoga jezika (pročitati ponuđenu informaciju na engleskom jeziki i prevesti na hrvatski jezik najvažnije iz te informacije u upola kraćoj formi te pismeno odgovoriti na ponuđena pitanja);

Prijemni razgovor

Kandidati koji su ostvarili na razredbenom ispitu viši od 6o% bodova pozivaju se na prijemni razgovor s dekanom. Utisak s razgovora je posebno važan za prijem kod kandidata koji su ostvarili sličan rezultat na razredbenom ispitu.

Upisi

Upisi na I godinu studija MTK i obavljaju se nakon plaćene školarine temeljem potpisanoga ugovora o školarini i pribavljenoga dokaza o nabavci MACBOOK računala radnim danom od 10,00 do 15,00 sati te subotom od 09,00 do 13,00 sati u Tajništvu Škole u Zagrebu, Trnjanska cesta 114.

Prijavnica za studij Menadžmenta tržišnih komunikacija