Školarina za redoviti studij / studij uz rad Menadžmenta tržišnih komunikacija u 2011/12. akademskoj godini iznosi 34.000,00 kn.

Školarina za plaća se prema jednom od navedenih modela utvrđenim ugovorom o plaćanju školarine:

  • Model 1. Plaćanje na 12 rata DINERS kreditnom karticom, beskamatno, u iznosu od 34.000,oo kn.
  • Model 2. Plaćanje na 6 rata AMEX kreditnom karticom, beskamatno, u iznosu od 35.400,00 kn.
  • Model 3. Plaćanje na dvije rate na žiro-račun u iznosu od 33.200,00 kn. Uplata I. rate u iznosu od 16.200,00 kn prije upisa u ak. godinu uz osiguranje plaćanja II. rate u iznosu od 17.000,00 kn. Rok za plaćanje II rate je 23.12.2011., prije upisa u ljetni semestar;
  • Model 4. Plaćanje jednokratnom uplatom na žiro račun, uz popust za jednokratno plaćanje, u iznosu od 32.400,00 kn. prije upisa u ak. godinu.
  • Model 5. Plaćanje jednokratnom uplatom studentskim kreditom u iznosu 32.400,00 kn prije upisa u ak. godinu.

Uplate se vrše na žiro račun broj: 2500009-1101149180 kod HYPO-ALPE-ADRIA-BANK