I semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 24 30
Osnove ekonomije 4 6
Suvremeno društvo I 2 2
Marketing I 2 3
Osnove prava I 2 2
Psihologija tržišnih komunikacija I 2 2
Timski rad i upravljanje konfliktima 2 2
Koncepcije oglašavanja I 2 3
Informatika - primjena računala 2 3
Retorika 2 2
Dizajnmenadžment I 2 3
Engleski jezik I 2 2
II semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 22 30
Ekonomija poduzetništva 2 3
Suvremeno društvo II 2 2
Marketing II 2 3
Osnove prava II 2 2
Psihologija tržišnih komunikacija II 2 3
Koncepcije oglašavanja II 2 3
Mediji komuniciranja I 2 3
Istraživanje tržišta I 2 3
Obrada teksta i slike I 2 3
Dizajnmenadžment II 2 3
Engleski jezik II 2 2
     
III semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 22 31
Strategije tržišnih komunik. I 2 3
Marketing III 2 3
Koncepcije oglašavanja 2 3
Istraživanje tržišta II 2 3
Kultura tržišnih komunikacija I 2 3
Menadžment poduzeća I 2 3
Mediji komuniciranja II 2 3
Odnosi s javnošću I 2 2
Obrada teksta i slike II 2 3
Dizajnmenadžment III 2 3
Engleski jezik III 2 2
     
IV semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 22 31
Strategije tržišnih komunik. II 2 3
Istraživanje tržišta III 2 3
Kultura tržišnih komunikacija II 2 3
Unapređenje prodaje I 2 3
Menadžment poduzeća II 2 3
Oglašavanje i oglasna sredstva I 2 3
Mediji komuniciranja III 2 3
Odnosi s javnošću II 2 2
Obrada teksta i slike III 2 3
Dizajnmenadžment IV 2 3
Engleski jezik IV 2 2
V semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 24 30
Vođenje marke I 2 3
Menadžment agencija 2 3
Oglašavanje i oglasna sredstva II 2 3
Medija mix I 2 3
Mediji komuniciranja IV 2 3
Odnosi s javnošću III 2 2
Unapređenje prodaje II 2 3
Tiskana produkcija 2 3
Vođenje sajmova i događanja 2 3
Praktikum 6 4
IV semestar sati tjedno ECTS
Ukupno 26 30
Vođenje marke II 2 3
Oglašavanje i oglasna sredstva III 2 3
Medija mix II 2 3
Poslovna etika 2 2
Prezentacijske tehnike 2 2
Direktni marketing 2 2
Osobna prodaja 2 3
Publicitet i sponzorstva 2 2
Završni rad 10 10