U globalnom svijetu koji je postao komunikacijska mreža s bezbrojnim čvorovima, tračnicama i isprepletenostima traži se, prije svega, "generalizam"- sposobnost za mišljenje koje povezuje, umrežava i objedinjuje, iz kojega tek onda dolaze kreativna rješenja i ideje.

  • Obrazovanje komunikacijskih generalista jedan je od temeljnih ciljeva studija MTK. No, i dalje će postojati osobne preferencije, sklonosti i talenti koje želimo poticati obrazovanjem specijalista na nekom od parcijalnih područja tržišnih komunikacija.
  • Obrazovanje komunikacijskih specijalista također je jedan od temeljnih ciljeva studija. Na koncu, teorija kao osnova za inteligentnu praksu jest "obrazovna filozofija" koju slijedi Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA u realizaciji stručnog studija MTK.
  • Poučavanje i teorije i prakse isto tako je jedan od temeljnih ciljeva studija MTK.