Trajanje studija

Usklađen sa smjernicama "Bolonjskog procesa" studij OTK traje tri godine - šest semestara.

Organizacija nastave

  • Tijekom I. godine studija nastava se održava u petodnevnom tjednom ritmu od ponedjeljka do petka, u blokovima od prosječno, pet nastavnih sati dnevno.
  • Tijekom II. godine studija nastava se održava u šestodnevnom tjednom ritmu, uključujući i dvije subote mjesečno u blokovima od četiri ili pet nastavnih sati dnevno.
  • Tijekom III. godine studija nastava se održava u četverodnevnom tjednom ritmu u blokovima od prosječno, pet nastavnih sati dnevno.
  • Tjednim rasporedom utvrđuje se početak i završetak nastave u danu.
  • Izrada završnog rada studenti organiziraju individualno u dogovoru s mentorima.