Upisi u akademsku godinu 2012/13 u tijeku.

 1. KANDIDATI S POLOŽENOM DRŽAVNOM MATUROM - studij OTK (obvezni i izborni dio državne mature 20+20+20+20=80 bodova + dodatna provjera testom likovne kulture 20= 100 bodova)

 2. KANDIDATI S POLOŽENOM DRŽAVNOM MATUROM - studij OTK (obvezni dio državne mature 20+20+20=60 bodova + dodatna provjera testom opće i likovne kulture 20+20 = 100 bodova)

 3. KANDIDATI BEZ POLOŽENE DRŽAVNE MATURE - studij OTK (uspjeh iz srednje škole/gimnazije 20 + provjera testom opće kulture, hrvatskog i engleskog jezika te likovne kulture 20+20+20+20=100 bodova)

 4. Kandidati učenici/ce IV. razreda gimnazije/srednje škole dužni su na prijemni ispit donijeti potvrdu da pohađaju IV. razred.

Prijave i predaja dokumentacije za razredbeni ispit je najkasnije dan prije početka ispita.

Upisi na studij oblikovanja tržišnih komunikacija obavljaju se u skladu s postupkom prijema.

Potrebni dokumenti:

 • izvod iz knjige rođenih,
 • domovnica,
 • svjedodžba o položenoj državnoj maturi ili svjedodžba o završenoj gimnaziji/srednjojškoli ili potvrda o završavanju gimnazije/srednje škole,
 • 2 aktualne fotografije (4x6 cm),
 • pristojba od 290,00 kn (uplata na blagajni studija)

Razredbeni ispit traje 2 sata i sadrži sljedeće module :

 • test opće kulture i obaviještenosti ( pitanja iz kulture, povijesti, politike i gospodarstva po principu višestrukog izbora) ;
 • test poznavanja stručnih sadržaja (pitanja iz informatike, matematičke logike, oglašavanja i tržišnih komunikacija u cjelini);
 • test poznavanja engleskoga jezika (pročitati ponuđenu informaciju na engleskom jeziki i prevesti na hrvatski jezik najvažnije iz te informacije u upola kraćoj formi te pismeno odgovoriti na ponuđena pitanja)
 • test vizualne kulture i crtanje po predlošku (dostaviti mapu s najmanje 10 radova, od čega najmanje 5 crteža)

Prijemni razgovor

Kandidati koji su ostvarili na razredbenom ispitu viši od 6o% bodova pozivaju se na prijemni razgovor s dekanom. Utisak s razgovora je posebno važan za prijem kod kandidata koji su ostvarili sličan rezultat na razredbenom ispitu.

Upisi

Upisi na I godinu studija OTK i obavljaju se nakon plaćene školarine temeljem potpisanoga ugovora o školarini i pribavljenoga dokaza o nabavci MACBOOK računala radnim danom od 10,00 do 15,00 sati te subotom od 09,00 do 13,00 sati u Tajništvu Škole u Zagrebu, Trnjanska cesta 114.

Prijavnica za studij Oblikovanja tržišnih komunikacija