• BBDO Zagreb, Tomislav Presečki, Group Account Director
 • RIVIERA POREČ, Nives Matić, voditeljica marketinških komunikacija
 • MCCANN ERICKSON d.o.o., Slobodan Presečki, COO, Client Service Director
 • LENOVO TEHNOLOGY B.V., Mladen Skuliber, Marketing Manager
 • SEA RADIO 101, Neda Čekolj, voditeljica marketinga
 • BRANCK - CAFFE d.o.o., Tomislav Hrkać, voditelj marketinga
 • SAPONIA OSIJEK, Dajana Mrčela, direktorica odjela marketinga i nabave
 • CROATIA AIRLINES d.d., Zlata Prpić, direktorica sektora marketing
 • DOCTA DICTA d.o.o., event agencija Siniša Sraga, marketing asistent
 • NARODNE NOVINE PRESS d.o.o., Zvjezdana Kolenko, voditeljica marketinga i prodaje
 • BRITISH COUNCIL IRELAND, Belfast Jonathan Stewart, Communications Manager
 • NESTLE ADRIATIC d.o.o., Renata Matusinović, Group Brand Manager
 • IMAGO, reklamna agencija, Zagreb Dean Vranić, kreativni direktor
 • DIGITEL d.o.o., Sanja Milinović, operativni direktor
 • AGROKOR - Jamnica, Trick Zoran, dipl. oecc., koordinator marketinške strategije
 • PUBLICIS, Zagreb Agencija za tržišne komunikacije Damir Brčić, Managing Director / CEO
 • UNEX GROUP, agencija za tržišne komunikacije Odjel account service Ines Knezić, Account Executive Senior
 • NORTHWESTERN MUTUAL, FINANCIAL NETWORK, Phoenix, USA Odjel marketing financiranja, Vlasta Duffy, Managing Partner
 • VTV - varaždinska televizija, Sandra Kuča, dipl.ek.
 • ZAGREBAČKI VELESAJAM, Dina Tomšić, dipl.ek.
 • MEDIA KONTAKT, Agencija za tržišne komunikacije Ajdin Dervić, direktor
 • DROGA KOLINSKA d.o.o., Filipa Prce, Brand Manager
 • SRT - agencija za tržišno komuniciranje, Branko EDER, dipl. ek., direktor
 • K&K PROMOTION, Agencija za tržišne komunikacije, Kamilo Antolović, dipl.ing.
 • VINDIJA, Varaždin, odjel promocije Petra Košćak Hopwood, dipl. oecc. voditelj promotivnog odjela
 • KERSCHOFFSET, Siniša Dalenjak, dipl. ing, voditelj proizvodnje
 • DALEKOVOD d.o.o. Ivana Raduć, direktor korporativnih komunikacija
 • MULTIMEDIJSKI CENTAR ZAGREB, Marketing Obiteljskog i Narodnog radija, Miljenko Ćurić, dipl. oecc., direktor marketinga
 • T - MOBILE, Zagreb Odjel sektor za marketing privatnim korisnicima Aida Libernjak, Head Customer Developement, Loyalty and Retention
 • TRIDVAJEDAN d.o.o., Agencija za tržišne komunikacije, Nelija Rudolfi, voditelj projekata
 • DIGITEL d.o.o., Agencija za tržišne komunikacije, Javorka Jovančević, voditelj produkcije
 • TWBA ZAGREB d.o.o., Agencija za tržišne komunikacije, Nela Ban, Account Manager
 • DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., Julijana Vrbanek, media direktor