Visoka poslovna škola za tržišne komunikacije - Agora

Visoka škola za tržišne komunikacije

Visoka škola tržišnih komunikacija Agora – College of AGORA iz Zagreba je privatno visoko poslovno učilište s pravom javnosti. Od prosinca 2003. godine, kada je osnovana, točnije od akademske 2004./05. godine, na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora iz Zagreba realizira se dodiplomski stručni studiji menadžmenta i dizajna tržišnih komunikacija te diplomski specijalistički stručni studij kreativnoga upravljanja tržišnim komunikacijama. Unutar tih glavnih stručnh profila, visoke poslovne škole Agora, su brojne specijalizacije - od voditelja klijenata, voditelja kampanja, art direktora, producenata, medija planera, koncepcionista, PR-asistenata, eventmenadžera, voditelja brendova, client service direktora do, dakako, kreativnih direktora.

Došlo je doba kreativaca...
Oni studiraju na visokoj školi Agora!

Kreativnost će, nema dvojbe, biti pokretač društvenih i ekonomskih promjena u 21.stoljeću, ponajprije u kreativnim industrijama, koje najviše duguju usponu ekonomije znanja u kojoj se sve više značaja pridaje inovaciji, istraživanju, ulaganju u ICT, obrazovanju i cjeloživotnom učenju. Stoga, "navigavati" prostorima kreativnih industrija, makar samo jednim sektorom kao što su tržišne komunikacije, postaje prvorazredni zadatak visoke poslovne škole Agora. Na jednoj strani, treba upoznati geometriju arhitekture kulturnih industrija čiji su stupovi-nosači: kreativni svijet, kreativni identiteti i kreativna praksa ali i kreativni gradovi, kreativna poduzeća i, dakako, kreativna ekonomija. Na drugoj strani, kreativne industrije se, poput nepravilnosti na površinama kakvoga krajolika, ne mogu raspoznati samo prostim prelaženjem preko njih ili njihovim pukim razgledavanjem, već se moraju promatrati iz ptičje perspektive – kao veće obrasce, uzdignutije od njima najbližih horizonata.

U svojoj suštini, koncept kreativnih industrija označava konceptualno i praktično spajanje kreativnih umjetnosti (pojedinačni talenti) s kulturnim industrijama (masovnost) u kontekstu novih medijskih tehnologija (ICT) u prostranstvima nove ekonomije znanja s novonastalim interaktivnim građanima – potrošačima Angažiranjem većeg broja stručnjaka iz agencijske ili gospodarske prakse postigli smo punu opredijeljenost angažiranih stručnjaka preuzetim nastavnim obvezama i radu sa studentima.

Razvojna orijentacija visoke škole AGORA

Razvojna orijentacija visoke škole AGORA usmjerena je kako prema novim obrazovnim tehnologijama - prvi puta u Hrvatskoj radi se po APPLE-ovom modelu učenja "ONE STUDENT. ONE MAC BOOK" s primijenom sustava E-učenja na MOODLE-u tako i prema strukovnim/branšnim integracijama u Hrvatskoj (s četrdeset i više potpisanih ugovora o nastavnim radilištima) te u Europi.

Punopravnim članom EFCCE - The European Foundation for Commercial Communications Education sa sjedištem u Bruxelessu visoka poslovna škola AGORA postaje 2008. godine i tako se priključuje akademskom društvu poznatih fakulteta i visokih poslovnih škola iz Austrije, Belgije, Njemačke, Engleske, Francuske, Češke, Slovenije, Španjolske, Nizozemske, Italije, i Rumunjske s ciljem ostvarivanja izvrsnosti u svom djelovanju u branši tržišnih komunikacija, ostvarivanjem prekogranične suradnje i pokretljivosti studenata i nastavnika u europskom obrazovnom prostoru te ostvarivanjem partnerstva s gospodarskim subjektima u realizaciji projekata u tržišnim komunikacijama.

 

Image