Što je studij dizajna tržišnih komunikacija?

Suvremene teorijske orijentacije ne stavljaju naglasak na autora/tvorca ili na znanstvenu konstrukciju samog dizajnerskog rješenja, nego na čitatelja/ gledatelja/potrošača i mogućnosti višestruke interpretacije. Osim toga, ovaj novi fokus usmjeren na interpretaciju publike: potrošača/gledatelja/čitatelja, potiče dizajnere da prilagode svoje vizualne poruke specijalnim karakteristikama ciljane publike svakoga projekta. Iako je glavna preokupacija tih orijentacija komunikacija i značenje, svaka od njih stavlja naglasak na različitu komponentu komunikacijskog modela pošiljatelj – poruka – primatelj. Dizajn kao umjetnost brine o osobnom sadržaju i izrazu, dizajn kao znanost brine o sustavnoj prezentaciji objektivne informacije, a dizajn kao jezik brine o tome kako publika čita i interpretira tekst i sadržaj. Profesija koja specijalizira vizualnu komunikaciju bila bi u središtu ove komunikacijske revolucije.

Osobitost studijskog programa "Oblikovanje tržišnih komunikacija" odnosi se na okolnost, jedinstvenu i u europskim okvirima, da se na istome mjestu, vrata do vrata, odvija i studijski program "Menadžment tržišnih komunikacija" što otvara nebrojene mogućnosti suradnje na projektima, baš kao i u stvarnom poslovnom svijetu, stalne mogućnosti interdisiplinarnoga timskoga rada na realnim zadacima iz branše, mogućnosti permanentne suradnje studenata dvaju studija na području tržišne i poduzetničke komunikacije pri čemu se posebna pozornost posvećuje prilagodbi aktualnim poslovnim situacijama sa svim zahtjevima koje ih prate. Upravo zbog svega toga su nam potrebni visoko obrazovani dizajneri koji će primijeniti stručnost vizualne komunikacije cijelom nizu komunikacijskih tehnologija, pogotovo u vremenu interaktivnih medija, kompjuterskih veza i softvera koji utjelovljuju nove dimenzije zvuka, pokreta, vremena i virtualnog prostora.

Završetkom stručnog studija dizajna tržišnih komunikacija stječe se visoškolska izobrazba i stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica – dizajna tržišnih komunikacija – bacc. art.