Završni ispit studija Oblikovanja tržišnih komunikacija

  • Prijavljivanje završnog ispita moguće je nakon položenih svih obveznih predmeta 5. semestra te dokaz o 200 bodova praktikuma.
  • Završni rad - temu završnog rada odobrava Dekan najranije početkom 6. semestra. Za sastavljanje završnog rada studentu/-ici je na raspolaganju najviše 12 tjedana.
  • Pismeni ispit sastoji se od 2 parcijalna ispita u trajanju od po 2 sata. Pristupanje usmenom ispitu dopušta se samo onda ako su položeni svi ispiti i ostvareno 180 ECTS bodova te pozitivno ocijenjeni parcijalni ispita pismenog ispita.
  • Usmeni ispit sastoji se od prezentacije završnog rada pred ispitnom komisijom. Na ocjenu usmenog ispita utječe i evaluacija završnog rada.
  • Ocjenjivanje obavlja ispitna komisija prema sustavu ocjena: položen izvrsnim uspjehom; položen vrlodobrim uspjehom; položen dobrim uspjehom; nije položen.

Završetak studija Oblikovanja tržišnih komunikacija

Stručni studij oblikovanja tržišnih komunikacija završava izradbom završnog rada, njegovom prezentacijom i polaganjem završnog ispita. Završetkom stručnog studija stječe se naziv:

prvostupnik/prvostupnica dizajna tržišnih komunikacija

baccalaureus/baccalaurea - bacc. art.