Europska fondacija za obrazovanje u tržišnim komunikacijama

Europska asocijacija agencija za tržišno komuniciranje - EACA zajedno s akademskim partnerima formirala je Europsku fondaciju za obrazovanje u tržišnim komunikacijama (EDCOM - European Foundation for Commercial Communications Education, Bruxelles). Fondacija je usmjerena promicanju izvrsnosti u obrazovanju i istraživanjima za tržišno komuniciranje te daljoj razmjeni između europskog komercijalnog komunikacijskog sektora i akademskih partnera.

Svrha fondacije je: promovirati izvrsnost u obrazovanju za tržišno komuniciranje; podići svjesnost o ponudi akademskih partnera i članica mreže-obrazovanja za tržišno komuniciranje,; omogućiti komunikaciju i kooperaciju europskog sektora tržišnih komunikacija i akademskih partnera; omogućavati prekogranično obrazovanje,zapošljavanje i razmjenu studenata tržišnih komunikacija; omogućavati prekograničnu razmjenu stručnih i specijaliziranih nastavnih kadrova; promovirati vrijednost kulturne različitosti u obrazovanju za tržišne komunikacije i promovirati znanje i razumijevanje inovativnog oglašavanja i komunikacijskih tehnika te modernu upotrebu medija i drugih javnih platforma.

Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA je punopravna članica EDCOM od 2008. godine.

Image