APPLE program certificiranja je dizajniran tako da promovira pristupne kandidate i njihove vještine. Glavni ciljevi certificiranja su:

APPLE kreativne profesionalne aplikacije

APPLE vještine korištenja iLife programa

APPLE AATC/e - autorizirani trening centar za edukaciju, priprema kandidate prema najvišim standardima instrukcijskih postupaka u primjeni za kreativnu industriju.

APPLE RTC - regionalni trening centar, priprema kandidate za svakodnevnu nastavu u programskim alatima Apple iLife.

APPLE Sales International Cork, Ireland akreditirao je krajem 2008. godine Visoku školu tržišnih komunikacija AGORA za izvođenje programa unutar AATC/e centra i unutar RTC trening centra.

Image