Akreditacije

Akreditacija je instrument kojim je Visoka škola Agora dobila ovlasti dodjele ili dobivanja priznanja kvalifikacija visokoškolskoga obrazovanja, primjenu tih ovlasti te odgovornost za obrazovni rad.

Pored institucinalne akreditacije koja se odnosi na akreditaciju institucije u cijelosti, uključujući sve njezine programe, sjedište i način rada (dopusnice za studijske programe od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH) tu su i specijalizirane akreditacije pojedinih programa (WERBE AKADEMIE Wien, IAA USA, EFCCE Bruxelles, APPLE Training Centre Cork).

Image