Povijest Agore


Naslovna / O nama / AGORA

ČETVRT STOLJEĆA UČILIŠTA AGORA

Svaki grad ima svoju AGORU . I Zagreb je ima, već 25. godina...

Na tragu  antičkoga poimanja «AGORE» kao trga, skupštine, znanoga  mjesta okupljanja slobodnih ljudi utemeljeli smo, u ratnom vihoru 1991./1992. godine, u Zagrebu, društvo za intelektualne usluge AGORA, kao svojevrsnu banku duha, s ciljem prenošenja i stjecanja novih znanja, vještina, umijeća te duhovnih promaknuća. Novo doba u prvi plan je postavilo izgradnju novih kompetencija za sve državljane: poznavanje stranih, prije svega europskih, jezika; standardnu informatičku pismenost; poduzetnička znanja i vještine; sposobnosti tržišnoga komuniciranja; umijeća samorealizacije, tolerancije i suživota te građanske odgovornosti.To je bio referentni okvir za izgradnju cjelovitoga koncepta učilišta AGORA .

Prvih se pet godina rada i djelovanja AGORE može nazvati pripremnom fazom iz koje je proizišla konceptualizacija i verifikacija OTVORENOG UČILIŠTA AGORA, prve registrirane javne ustanove u RH za trajnu izobrazbu i kulturu 1997. godine. Slijedio je novi iskorak – osnivanje PODUZETNIČKOG CENTRA AGORA, 2002. godine. Finalno oblikovanje  koncepta učilišta AGORA nastaje osnutkom VISOKE ŠKOLE TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA AGORA, 2003. godine i pokretanjem preddiplomskih stručnih studija: Menadžmenta i Dizajna tržišnih komunikacija te diplomskog specijalističkog stručnog studija Kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama.

Koncept učilišta AGORA nezaobilazno čine i brojni pojedinci okupljeni u timove, katedre i projekte, kako domaći tako i strani iz: Austrije, Njemačke, Engleske, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Španjolske i Škotske. AGORINA domaća lista predavača i mentora, suradnika, prelazi brojku od 90 a kada joj se pridoda lista iz Europe nadmašuje i magičnu brojku od 100. Koncept učilišta AGORA popunjavaju i pojedinci – polaznici, studenti te zaposlenici kompanija, poduzeća, ustanova. Referentna lista već je premašila brojku od osam tisuća za pojedince i više od 500 pravnih subjekata.

Pa ipak, čini se, da nas ne bi mogli naći, ove 2016. godine, u vlastitom kampusu na obali Save, u Trnjanskoj cesti broj 114, da mi u AGORI nismo svih ovih proteklih dvadesetpet godina bili nošeni nekim čudesnom valovima ljubavi i zanosa, ozbiljnosti i upornosti, obnavljanja i samoobnavljanja i – prijateljstva.  

Zato se s pravom ponosimo rezultatima u poučavanju stranih/ europskih jezika, posebice poučavanju japanskoga jezika o čemu je japanska državna televizija snimila dokumentarnu emisiju 1995. godine.

 Ponosimo se rezultatima AGORINE Autorske škole slikanja, koja je, tijekom svojih 25. godina neprekinutoga djelovanja, okupljala u mentorske timove, najistaknutija imena hrvatske likovne umjetnosti od Ivana Kožarića do Vatroslava Kuliša, Zoltana Novaka, Dine Trtovca i desetine drugih koji su promovirali, na hrvatskim i međunarodnim prostorima, više od dvjesto pedeset novih zanimljivih i uspješnih likovnih biografija.

Ponosimo se uspjesima u poduzetničkom usavršavanju više od 450, sada već uspješnih, poduzetnika od kojih je sedamdesetak razvojačenih hrvatskih branitelja.

Ponosimo se uspješnim uvođenjem procesnih modela organizacije u znatnom broju hrvatskih poduzeća i kompanija te uspješnim desetgodišnjim provođenjem REFA-izobrazbe za organizaciju rada  i racionalizaciju procesa poslovanja što su rezultirali značajnim financijskim efektima u poslovanju njihovih tvrtki.

Prvi studenti u AGORI upisani su, nakon dobivanja dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH za obavljanje djelatnosti ustrojavanja i izvođenja stručnog studija «Menadžment tržišnih komunikacija» u svibnju 2004. godine dok je nastava započela u rujnu iste  godine. Dolazak tzv. «Bolonjskog koncepta» 2005. godine u RH donio je  Visokoj školi Agora intenzivnu statusnu i programsku aktivnost: u lipnju 2005. godine «stigla» je dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija «Menadžment tržišnih komunikacija» (180 ECTS – bacc. oec.); u siječnju 2006. godine Visoka škola Agora promijenila je naziv u Visoka škola tržišnih komunikacija Agora, s pravom javnosti; u ožujku 2007. godine «stigla» je dopusnica za izvođenje  preddiplomskog stručnoga studija «Oblikovanje tržišnih komunikacija» (180 ECTS – bacc. art.); u rujnu 2009. godine konačno «stiže» dopusnica za izvođenje diplomskog specijalističkog sttručnog studija «Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama» (120 ECTS – dipl. spec. art.); tijekom 2011./13. provedena je reakreditacija studijskih programa prema Zakonu o kvaliteti visokog obrazovanja u RH. Tijekom 2015. godine dovršena je rekonstitucija Agore spajanjem Otvorenog učilišta i Visoke škole u jedinstvenu obrazovnu ustanovu – UNIVERSITY COLLEGE OF AGORA.

Ponosimo se time što je  College of Agora – Visoka škola tržišnih komunikacija, kao punopravna članica EDCOM-a ( The European Institute for Commercial Communication  Education, Bruxelles), koja okuplja četrdesetak fakulteta i visokih škola iz dvadesetak zemalja EU, odlučno zakoračila prema internacionalizaciji studijskih programa u svojemu kampusu, u starotrnjanskoj cesti na obali Save.

Tijekom prvih dvanaest godina rada i djelovanja, Visoka škola tržišnih komunikacija, sada University College of AGORA – upisala je svojih jedanaest generacija na studij Menadžmenta tržišnih komunikacija, sveukupno 215 studenta/ice od kojih je njih 180 iz deset generacija studij završilo u rekordnom roku – za tri godine; upisala je svojih devet generacija na studij Oblikovanja tržišnih komunikacija, sveukupno 162 studenta/ice od kojih je njih 139 iz sedam generacija studij završilo u rekodnom roku – za tri godine; upisala je svoje četiri generacije na diplomski specijalistički studij kreativnoga upravljanja tržišnim komunikacijama, sveukupno 49 studenata/ica od kojih je njih 39 studij završilo u rekordnom roku - za dvije godine. Iznimno visok postotak uspješnoga završetka Agorinih studija koji se kreće od 79,6% za diplomski specijalistički studij, 83,7% za studij menadžmenta do 85,8% za studij oblikovanja tržišnih komunikacija predstavlja neizbrisive tragove uspješnoga visokoškolskog obrazovanja na Agori koje će biti teško ponoviti u novome desetljeću što je već započelo. Tome uspjehu svakako je doprinijelo i 80 nastavnika (24 doktora znanosti i 21 magistar znanosti), od kojih 12 stranih, te više od 80 stručnih mentora na isto toliko nastavnih radilišta i –  «posada» Agore!

Ponosimo se uspjesima naših diplomanata Collega of AGORA - Visoke škole tržišnih komunikacija što su se, uz iznimno visoku zapošljivost, potvrdili kao stručnjaci ne samo u branši tržišnih komunikacija. Ponosimo se njihovim uspjesima: na europskom AD VENTURE studentskim natječajima gdje se godišnje prijavi osamdesetak studentskih timova iz tridesetak članica EDCOM-a (ostvarena jedna finalna selekcija među deset najboljih radova -Agorin tim «ZG4Us»  Filip Pomykalo / Dina Šavorić s radom “Zagreb Seven nights stand”);  na studentskoj radionici “MAGDALENA” u Mariboru (osvojeno treće mjesto Agorinog tima); na studentskim radionicama “CROPACK”-a gdje se godišnje prijavi četrdesetak studentskih timova i pojedinaca (ostvarene dvije finalne selekcije Agorinih studenata od kojih je Marta Puntijar među tri najbolja rada a Mea Vučković među šest najboljih radova); u projektu eStudent – Vizionar gdje su Agorini studenti Elizabeta Novaković i Edvin Čindrak ušli u finale projekta (među tri najbolja); na natječaju fotografije Creative Reporter gdje je Ivan Đelmić  Agorin student ušao u finalni odabir (među pet najboljih); ponajviše pobjedom četvoročlane ekipe Agorinih studenata (Ivan Hrvoje Josipović, Tajana Jelčić, Ana Marija Jadanec i Marko Gabrić) na «DANI KOMUNIKACIJA - IDEJA X» u Rovinju 2014.

A sad nešto osobno. Lijepo se cijeloga života baviti  javnim poslom kao što je to obrazovanje i – prokleto teško. Ništa se nije promijenilo niti u zadnjih dvadesetpet godina u tzv. privatnom školstvu.  U njemu jednako proživljavamo lijepo prokletstvo obrazovnog poziva. Tome mogu posvjedočiti moji brojni suradnici, prijatelji i posebice moja obitelj: supruga i sinovi. Bez njihova aktivnoga i svakodnevnoga sudjelovanja danas ne bi bilo moguće biti u AGORINOJ piramidi u Trnjanskoj cesti 114. Svima njima VEEELIKO HVALA!

Otvarajući dvadesetpetu stranicu svoga djelovanja i rada UČILIŠTE AGORA se na izvjestan način oprašta i s jednim modelom obrazovanja odraslih koji je dominirao drugom polovicom XX stoljeća te s dozom uzbuđenja ulazi u novo, digitalno doba obrazovanja i cjeloživotnoga učenja u kojemu će, po svemu sudeći, dominirati obrazovanje želje za učenjem.

Zato, ako smo dosadašnjim četvrtstoljetnim djelovanjem, i ostvarenim rezultatima, dosegli godine zrelosti, ne preostaje nam drugo do u potpunosti se predati čudesnoj rijeci budućnosti i svaki put, kada iznova budemo komadić sebe davali, povjerovat ćemo - ovaj svijet sličiti će na nas, više nego na druge.

Prof. dr. sc. Sava Bogdanović, utemeljitelj AGORE                                                                           

Upisi na preddiplomski studij menadžmenta
Upisi na preddiplomski studij dizajna
Upisi na diplomski studij kreativnog upravljanja