Brand story AGORA


Naslovna / O nama / AGORA

Na tragu antičkoga poimanja «agore» kao trga, skupštine, znanoga mjesta okupljanja slobodnih ljudi utemeljila je skupina zagrebačkih intelektualaca, ratne 1992. godine u Zagrebu, Večernju akademiju Agora - društvo za intelektualne usluge, d.o.o. s ciljem prenošenja i stjecanja novih znanja, vještina, umijeća te duhovnih promaknuća. Novo doba u prvi plan je postavilo izgradnju novih kompetencija za sve državljane: poznavanje stranih, prije svega europskih, jezika; standardnu informatičku pismenost; poduzetnička znanja i vještine; sposobnosti tržišnoga komuniciranja; sposobnosti umjetničkoga izražavanja; umijeća samorealizacije, tolerancije i suživota te građanske odgovornosti.

To je bio referentni okvir za izgradnju “agora – koncepta” kao svojevrsne banke duha, umijeća i vještina. Početnih se pet godina rada i djelovanja Agore razvijao koncept za verifikaciju Otvorenog učilišta Agora, javne ustanove za trajnu izobrazbu i kulturu kao neprofitne ustanove, što se dogodilo krajem 1997. godine. U narednih pet godina, sada učilišta Agora, priprema se teren za novi iskorak – osnivanje Poduzetničkog centra Agora, d.o.o. za savjetovanje i konzalting, 2002. godine kao razvojni projekt i podrška programu mjera Vlade RH za poticanje i razvitak poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Poduzetnički centar Agora djeluje u tri smjera: prema poduzetnicima-početnicima iz Zagreba i zagrebačke županije, prema razvojačenim i nezaposlenim braniteljima i prema tranzicijskom osoblju MORH-a.

Konačno oblikovanje “agora-koncepta” nastaje osnutkom Visoke škole tržišnih komunikacija Agora, s pravom javnosti. Ustrojavaju se i pokreću preddiplomski stručni studiji: Menadžmenta tržišnih komunikacija po akreditaciji Werbe Akademie am Wifi Wien i međunarodne organizacije oglašivača IAA USA, 2004. godine; dizajna tržišnih komunikacija, 2007. godine te diplomskog specijalističkog stručnog studija kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama, 2009. godine.

 

Tko smo mi?

Naš brend odlikuje otvorenost prema idejama i inspiraciji koje mogu doći unutar i izvan naše institucije.

Kako bismo osigurali naš položaj otvorenog komunikatora, ove smjernice nisu zamišjene kao definitivne ili apsolutne; oblikovane su tako da mogu evoluirati s promjenama. One nas predstavljaju kao organizaciju, ali služe i kao nit vodilja za sve stručnjake koji će se nama baviti kao brendom u uvijek napredujućem univerzumu obrazovanja.

 • Naša vizija
 • Naš „proizvod“ 
 • Naša osobnost 
 • Naše vrijednosti
 • Obećanje našeg brenda
 • Ponašanje našeg brenda
 • Ton naše komunikacije
 • Esencija našeg brenda

 

Naša vizija – biti izvor stvaranja komunikacijskog stručnjaka

U otvorenom okruženju koje potiče dijalog na relaciji student – profesor, inspiriramo ljude na njihovom putu opredjeljanja, sudjelujući u oblikovanju stručnjaka koji promišlja.

 

Naš "proizvod" - iskustvo stvarnoga svijeta

Ukidjući granice između obrazovanja i stvarnog svijeta izvan učionice, „opremamo“ studenta znanjem za utemeljen izbor svoga mjesta u svijetu struke. Naš „proizvod“ nije samo obrazovanje – to je i iskustvo stečeno radom na zadacima koji nalikuju problemima prakse koje je neprocjenjivo.

 

Naša osobnost - inspirirajući životni mentor

Pravi mentor nadahnjuje idejama koje su u stanju proizvesti kritičnu razinu energije koja studenta vuče naprijed. On pronalazi stimulirajuće zadatke na granici stupnja studentova razumijevanja. Takav mentor je optimističan - u međudjelovanju studenta i znanja on potiče na promišljanje koje u konačnici proizvodi originalna rješenja.

 

Naše vrijednosti

 • Optimizam -Na budućnost studenta gledamo s potpunim optimizmom i svim aktivnostima pristupamo u tom duhu.
 • Stručnost - Vjerujemo u moć znanja, ali i iskustva stvarnoga svijeta. Naši predavači su stručnjaci koji teorijska znanja svakodnevno testiraju u praksi.
 • Energičnost - Zadacima pristupamo energično, “zaraznim” entuzijazmom potičući studenta na propitivanje čak i onih stvari koje se čine razumljivima po sebi.
 • Svrsishodnost - Naš pristup učenju jest suvremen, ali mi i dalje vjerujemo u temeljne razloge obrazovanja: čovjek iz Agore izlazi nedvosmisleno spreman za rad.
 • Stojimo li iza određenih vrijednosti? Apsolutno! - Moral je u srži svih naših vrijednosti. Što god radili, naši studenti se obrazuju i svakodnevno su podsjećeni na sklad koji proizlazi iz temeljnih načela etike.

 

Obećanje našeg brenda - spremni za vožnju života

Vjerujemo da svaki san može biti ostvaren. Ljudi na Agori znanjem i iskustvom inspiriraju studente na sudjelovanje u jedinstvenom iskustvu obrazovanja, kako bi to isto znanje i iskustvo u sebe ugradili i njima se služili kao oruđem u ostvarenju svojih snova.

 

Ponašanje našeg brenda

 • Podržavamo individualnost - Njegujemo individualan pristup prema svakom studentu: od otkrivanja njegovih talenata, preko kultiviranja istih, sve do konačnog usmjerenja – pažljivo osluškujemo individualni napredak.
 • Radu pristupamo ozbiljno - Bez obzira na uvažavanje razlika među studentima, očekivani rezultat je jednako visok. Samo ozbiljnim pristupom radu dolazi se do izvrsnosti.
 • Izazivamo na promišljanje - Prihvaćanje utvrđenih oblika razmišljanja siguran je put prema mediokritetu. Izazivanje poznatoga služi kao poticaj na promišljanje. Ono i nama i studentu predstavlja izvor pri iznalaženju jedinstvenih rješenja u budućnost

 

Esencija našeg brenda - boutique komunikacija

U biti našeg brenda leži njegov razlog i njegova pokretačka snaga. Ona predstavlja naš jedini nepromjenjivi dio - kako našeg uvjerenja, razmišljanja i ponašanja - tako i ovih smjernica:

Agora je visoka škola koja prestavlja boutique tržišnih komunikacija, u kojem je čitava institucionalna struktura sa svrhom i kao “rukom izabrana” - od naših “proizvoda”, preko ljudi koji ih u obrazovnom procesu provode u akciju pa do konačnih rezultata za koje možemo tvrditi da su velikim dijelom naša zasluga - poslovnih uspjeha naših studenata.

Upisi na preddiplomski studij menadžmenta
Upisi na preddiplomski studij dizajna
Upisi na diplomski studij kreativnog upravljanja