Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA je u procesu integracije s Visokim učilištem Algebra.

Ako ste zainteresirani za upise agorinih studijskih programa molimo vas da kontaktirate Visoko učilište Algebra.

https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/kontakt/

https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/upisi/