Pobjednici IdejaXice na DANIMA KOMUNIKACIJA


Naslovna / Blog / Događanja

U sklopu Dana komunikacija, središnjeg nacionalnog festivala marketinških komunikacija, proglašeni su pobjednici natjecanja studentskog natjecanja IdejaXica.

Za natjecanje IdejaXica ove godine prijavljeno je  ukupno 38 radova s 30 studija iz cijele Hrvatske, a pobjedu je odnio rad “Sve u tvojiim rukama” čiji su autori Ivan-Hrvoje Josipović, Tajana Jelčić, Marko Gabrić i Ana-Marija Jadranec, tim studenata s Visoke škole tržišnih komunikacija Agora.

Zadatak ovogodišnjeg natječaja bio je osmišljavanje marketinške strategije za savršenu telekom ponudu usmjerenu prema studentima za klijenta VIPnet d.o.o. Studenti su trebali predložiti ponudu proizvoda i kreirati marketinšku komunikaciju koja je nestandardna, inovativna i drugačija.

Ivana Galić, rukovoditeljica marketinških komunikacija Vipneta i predsjednica žirija IdejaXica je obrazložila izbor pobjednika sljedećim riječima: “Među pristiglim radovima bilo je zbilja teško izabrati najboljeg. No, pobjednički tim, studenti s Visoke škole za tržišne komunikacije Agora imali su najbolji strateški pristup pri izradi prijedloga te su uzeli u obzir sve aspekte tržišta, konkurentsko okruženje, kao i inovativan pristup proizvodima i uslugama. Cijeli koncept ‘Sve u tvojim rukama’ sadrži dugoročno zanimljiv pristup i u skladu je s marketinškom strategijom i željenom pozicijom Vipneta, što je i bio jedan od kriterija pri izradi zadatka. Nakon detaljne razrade svih segmenata vidjet ćemo koje su mogućnosti stvarne implementacije u Vip ponudu. Vjerujem da će nagrada i iskustvo koje su stekli kroz IdejaXicu, studentima donijeti dodatnu prednost jednog dana na tržište rada.”

Upisi na preddiplomski studij menadžmenta
Upisi na preddiplomski studij dizajna
Upisi na diplomski studij kreativnog upravljanja